altercor

altercor
altercor, 1, dispute, Jude 9.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ԳՈՌԱՄ — (ացայ կամ ացի, ացի՛ր. ա.) NBH 1 0572 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 13c, 14c չ. ἑχθρεύω, φιλονικέω, ἑγκαλέω contendo, altercor եւն. Իբր Մռնչելով գրգռիլ ʼի մարտ. գոռոզանալ. խրոխտալ. խիզախել ʼի կռիւ. մարտնչիլ. մաքառել. ջանալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԴԻՄԱԲԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0767 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c ն.չ. ἁντιλέγω, ἁντιφωνέω contradico, altercor, reclamo Դիմախօսել. հակառակ բարբառել. հակառակել. վիճել. առարկել. ʼի դէմս ածել. ... *Առ այսպիսի առաջարկութիւնս հերձուածողացն ո՛չ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԿԱՃԱՌԵՄ — (եցի.) NBH 2 0005 Chronological Sequence: 6c, 11c, 12c չ. ἁντιρρέω contradico, altercor Հակառակ այլում ճառել, վիճել. դիմախօսել, հակառակիլ բանիւ. հակաճառիլ, դէմ խօսիլ. ... *Տրամաբանականք ոչ ինքեանք առնուն, այլ զոր տայցէ այն՝ որ հակաճառէն սմա:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԿԱՌԱԿԱԲԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0006 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 11c չ. ἁντιλέγω contradico, altercor. Դիմախօսել այլում. դէմ խօսիլ. *Հակառակաբանէր առաջի արքային. Ճ. ՟Բ.: Հ=Յ. մարտ. ՟Ի՟Դ.: *Վրիպեալ գտանին հերետիկոսք, որ հակառակաբանեն (ընդդէմ պատկերաց) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԻՃԻՄ — (եցայ, ել.) NBH 2 0822 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c ձ. διαλέγομαι dissero, discepto, disputo συζητέω (պ. սիդիզիտէն ). mutuo quaero, altercor, litigo προβάλλω propono, repono, oppono διακρίνω dijudico φιλονεικέω rixor …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”